___

Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, ten przeważnie jest za mały dla spraw ważnych. Jacques Tati
___

root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)