___

Life is short, live bold! Be heard, be you, dream big, take risks, don't wait. Misty Gibbs
___

root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)