___

Znany dziennikarz utrzymywał, że lepiej by oczytanym niż opisanym.
___

Wewnętrzne:
Portal
Poczta (preauth)
root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)