___

Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens. Leo Rosten
___

root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem ; Login
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)