___

Nieszczęśni rosyjscy potentaci naftowi siedzą na jachtach, jedzą ser z pleśnią, piją stare wino i jeżdżą autami bez dachu. Nędza. Maksim Rochmistrow
___

root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)