___

Podczas spotkania w Soczi prezydent Chirac wyjmuje z kieszeni papierośnicę, na której widnieje dedykacja "Prezydentowi Francji od Francuzów". Schröder wyjmuje swoją papierośnicę z dedykacją: "Kanclerzowi Niemiec - rodacy". Wreszcie Putin wyjmuje papierośnicę. Napis: "Prezesowi Jukosu - współpracownicy".
___

Wewnętrzne:
Portal
Poczta (preauth)
root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)